Imie : DAISY

Data Ur : 12.07.2019

Plec : Kotka

EMS : fs22