Zdrowie,  Żywienie

Nowość od Holisty

Czas na przedstawienie pierwszej nowości w sklepie.


HEMOGLOBINA czyli krew a raczej jedna z dwóch jej części. Hemoglobina to frakcja upostaciowanych elementów krwi – czerwonych i białych krwinek przede wszystkim.

Z przyzwyczajenia mówimy o hemo przede wszystkim w kontekście źródła żelaza. Rzeczywiście jest go tu sporo bo aż 266mg/100g suszonego produktu. Jednak pomija się wszystko inne i jest to wielkim błędem.

Czerwone krwinki (erytrocyty) są najbardziej zasobne w selen – jest go tu kilkukrotnie więcej niż we wszystkich innych komórkach organizmu!

Krew jest płynem ustrojowym. Jest buforem organizmu. Dla utrzymania wielu pierwiastków organizm zrobi wszystko aby utrzymać ich stały poziom. Jeżeli dieta jest niedoborowa w wapń – zostanie on odebrany tkance kostnej. Podobnie musi być utrzymany poziom albumin czyli białek transportowych – przy niedoborach dietetycznych (przede wszystkim w zakresie aminokwasów egzogennych) zdegradowane zostaną białka mięśni.

Krew jest transporterem niemal wszystkiego w organizmie. To tutaj trafia większość związków i pierwiastków pozyskanych na drodze trawienia z pokarmu. To krew transportuje dobra zdeponowane ale także związki odpowiednio przekształcone pobraniu z pokarmu w formy ulepszone w wątrobie oraz nerkach, tam gdzie są aktualnie potrzebne.

Krew zatem jest bardzo odżywcza i bardzo potrzebna! Jest jednym z obowiązkowych suplementów w diecie surowej! A jej obowiązkowość wynika z poubojowej obróbki tuszy celem maksymalnego wykrwawienia i wydłużenia czasu przydatności do spożycia oraz podniesienia walorów spożywczych tkanek jadalnych dla człowieka.

Przedstawiam Wam wysokiej jakości, bez dodatku antykoagulantów, hemoglobinę wieprzową marki Holista
https://rawdog.pl/strona-glowna/143-hemoglobina-wieprzowa-180g.html

Opublikowane za zgoda autorki: Izabela Sekuła

Open chat
Hello 👋
Can we help you?